Friday, 22 November 2019

Keniscayaan

Engkaulah keniscayaan
Yang sejak kali pertama
Mataku terpaku menatap
Sanubari ingin menetapTHEME BY RUMAH ES