Saturday, 21 March 2020

Sesebentar Sementara

Perihal pertanda, semesta tiada tua
Disebarkannya ke seluruh dunia
Diselipkannya ke sudut sibuk kota
Diterbangkannya ke jauh cakrawala

THEME BY RUMAH ES