Wednesday, 12 August 2020

Selusin Detak Jantung

Dua belas dalam satu
Sepanjang yang kutahu
Selama bergulir masa
Hidupkan asmaraloka


Pada putaran purnama
Jumantara berisi nama
Doa yang bain menjelma
Dalam daksa yang aksaTHEME BY RUMAH ES